Stichting Gehandicapt Kind Jemen
 

Een belangrijke bron van inkomsten voor de Stichting Gehandicapt Kind Jemen zijn donateurs (“adoptie-ouders”), die voor een vast maand bedrag het Al Eman Rehabilitation Instituut steunen.

Donateur worden
Als u ook donateur wilt worden, dan kan dat natuurlijk! U kunt u aanmelden per e-mail bij gehandicaptkindjemen@gmail.com of schriftelijk via ons secretariaat (voor het adres zie de contactpagina op deze website), met vermelding van het bedrag dat u maandelijks zult overmaken op:
NL65 INGB 0007701329
ten name van Stichting Gehandicapt Kind Jemen.

Giften

Eenmalige giften op een van de bovengenoemde rekeningnummers zijn vanzelfsprekend ook zeer welkom!

Actief meehelpen
Behalve door giften, kunt u het werk van de Stichting Gehandicapt Kind Jemen ook op een andere manier steunen, bijvoorbeeld door mee te helpen bij fondsenwervingsactiviteiten, etcetera.
Heeft u zin om mee te werken of heeft u een ander goed idee om het Al Eman Rehabilitation Instituut te helpen, neemt u dan contact op met de Stichting Gehandicapt Kind Jemen. Voor gegevens zie de Contact pagina.