Stichting Gehandicapt Kind Jemen
 


De Stichting Gehandicapt Kind Jemen is op 5 maart 1997 opgericht door vrijwilligers, die eerder als toerist Jemen hebben bezocht. Doel van de stichting is het bieden van steun aan het Al Eman Rehabilitation Instituut dat gevestigd is te Sana’a, Jemen. Dit Instituut biedt in Jemen therapeutische en psychologische hulp aan geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen van meestal minder kapitaalkrachtige ouders. De kinderen worden zoveel en zover mogelijk voorbereid op zelfredzaamheid in de Jemenitische samenleving.
De Stichting steunt het Al Eman Rehabilitation Instituut op verschillende manieren. Voorbeelden uit het verleden zijn  het financieren van schoolmeubilair, fysiotherapiemateriaal, speelgoed, onderwijsmateriaal, handarbeidmateriaal, schoolbusjes, bijdragen in operaties van individuele kinderen, bijdrage in de onderhoudskosten van het schoolgebouw, het bemiddelen bij het vinden van fysiotherapeuten, etcetera. Tot de burgeroorlog lag de nadruk meer op scholing van de docenten, momenteel proberen we de lasten te verlichten met noodhulp.
De Stichting heeft zeer lage kosten. Dat is mogelijk doordat de bestuursleden hun werkzaamheden geheel onbezoldigd verrichten en alleen in uitzonderlijke gevallen een vergoeding van onkosten krijgen. De Stichting staat ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Leiden, inschrijvingsnummer S 169976.

Actueel

Zoals u ongetwijfeld weet, is de situatie in Jemen verre van optimaal. Op dit moment is het hoofdgebouw van het instituut open voor 550 kinderen per dag. Er wordt een elementaire dagopvang geboden: wat eten en verzorging in de ochtenduren. De ouders moeten nu zelf de kinderen brengen en halen. Naast Eman zijn er nog enkele meisjes die (zonder betaling) helpen. Eman hield de school financieel draaiende door in de middag activiteiten (sport, ontmoeting, koffie) te organiseren voor vrouwen, tegen betaling. Deze bijdragen werden gebruikt om het instituut draaiende te houden. Op dit moment heeft ze dit alweer moeten opgeven en zijn er geen andere inkomsten dan de giften uit het buitenland. De positie van vrouwen in het algemeen in Jemen is tijdens de oorlog verslechterd, met name door het instellen van een vrouwenpolitie die de activiteiten van vrouwen controleert. Dat beknot de handelingsvrijheid van Eman, en andere vrouwen.
Heel incidenteel is er contact met Eman. We zijn afhankelijk van de mogelijkheden die zij heeft om contact op te nemen, omdat andersom het haar veiligheid in gevaar kan brengen. Op dit moment kunnen we concreet niets betekenen (behalve af en toe morele steun geven). Als de situatie wijzigt, staan we klaar om te helpen!