Stichting Gehandicapt Kind Jemen
 

Bestuur

Het bestuur van Stichting Gehandicapt kind Jemen wordt gevormd door:
Henk van der Loo, voorzitter
Bas van Tilborg, penningmeester
Martine van Cuijck, secretaris
Mart van de Mortel, lid
Miriam van Campen-van der Loo, lid

Adresgegevens
Het secretariaat van Stichting Gehandicapt Kind Jemen is gevestigd aan de
Esperenkamp 54, 5632 PX te Eindhoven.

E-mailadres
Het e-mailadres van de Stichting Gehandicapt Kind Jemen luidt:
gehandicaptkindjemen@gmail.com


Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel te Leiden
De Stichting Gehandicapt Kind Jemen is ingeschreven in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Leiden, inschrijvingsnummer S 169976.

Het RSIN nummer is: 806215021