Stichting Gehandicapt Kind Jemen
 

Onze missie

 

De stichting heeft ten doel: het bieden van materiële en immateriële ondersteuning aan geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Jemen, met als einddoel het bevorderen en behouden van de sociale redzaamheid van deze gehandicapten en hun integratie in de samenleving. De stichting richt zich daarbij in het bijzonder op het bieden van materiële en immateriële ondersteuning aan het Al-Eman Rehabilitation Institute for Special Education , gevestigd in Sana'a, Jemen.

Tot 1992 ontbraken opvang en faciliteiten voor gehandicapte kinderen in Jemen. Teneinde in dit tekort te voorzien, is het Al-Eman Rehabilitation Institute for special Education gestart. Het instituut staat ook wel bekend als The Charitable Association of the Friends of the Mentally Disabled (CAFMD).
Het Instituut is gevestigd in Sana’a en is opgericht door Dr. Eman Hashem Inqad, een in Europa en in Arabische landen opgeleide psychologe en psychotherapeute. Zij geniet veel aanzien bij de staf van het Instituut en bij de kinderen. Haar bijnaam is “Mother of the Disabled”.
Het Instituut geeft in dagopvang therapeutische hulp en onderwijs aan geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Er is een speciale afdeling voor dove kinderen en kinderen met hersenbeschadiging. De hulp bestaat uit het geven van therapie en onderwijs, en is erop gericht de kinderen in staat te stellen zo veel mogelijk zelfstandig te functioneren in de maatschappij en in het eigen onderhoud te voorzien. Ook wordt er steun en materiële hulp aan de ouders van de kinderen en aan wezen gegeven, en zijn er contacten met de Moeder Theresa organisatie in Sana’a.
Het instituut is door de jaren heen flink gegroeid: Enkele jaren geleden waren er zo'n 1500 kinderen / jong volwassenen, en ruim 500 medewerkers. Zij waren gehuisvest in 8 gebouwen. Ook werd er in Zabid een vestiging geopend, waar ongeveer 250 kinderen kwamen.
De kinderen zijn ingedeeld in vijf groepen: ernstig geestelijk gehandicapten, gemiddeld geestelijk gehandicapten, licht geestelijk gehandicapten, kinderen met hersenbeschadiging, en dove kinderen. Met name de licht geestelijk gehandicapte kinderen en de dove kinderen krijgen naast therapeutische verzorging ook onderwijs. Zij nemen deel aan workshops houtbewerking, weven, naaien, tapijt knopen, tuinonderhoud, dierverzorging, auto onderhoud, schilderen.
Het Instituut heeft gemiddeld 70 meest vrouwelijke leraren in dienst. Omdat het Instituut slechts lage salarissen kan betalen, is het verloop hoog: elk jaar verlaten zo’n dertig leraren de school. Goed geschoolde professionele krachten zijn bijna niet te krijgen.
De inkomsten van het Instituut bestaan uit de maandelijkse ouderbijdragen, en uit giften van particulieren uit Jemen en daarbuiten. Het Instituut kampt bijna elk jaar met een exploitatie tekort.

Fysiotherapie
Een belangrijke, steeds opnieuw gestelde vraag vanuit het Al Eman Rehabilitation Instituut betreft fysiotherapie. Het is in Jemen moeilijk om op kinderen gerichte, in kinderen gespecialiseerde, fysiotherapeutische hulp te krijgen. De Stichting Gehandicapt Kind Jemen heeft in 2008 een door het Al Eman Rehabilitation Instituut in te schakelen Nederlandse kinderfysiotherapeute gesponsord. In overleg met het Al Eman Rehabilitation Instituut gaf de fysiotherapeute gedurende 6 maanden gemiddeld 15 uur per week fysiotherapeutische hulp aan kinderen met lichamelijke handicaps die het Al Eman Rehabilitation Instituut bezoeken.
Hierdoor is het niveau van de lokale fysiotherapeuten flink gestegen. Door regelmatig contact (wanneer mogelijk in Jemen zelf, en anders in Nederland) proberen we het niveau zo hoog mogelijk te houden en te verbeteren.


Fondsenwervingsactiviteiten
De fondsenwervingsactiviteiten van Stichting Gehandicapt Kind Jemen zullen zich in de komende jaren richten op onder andere:

  • gehandicaptenorganisaties
  • steunorganisaties voor gehandicapten
  • scholen
  • Lion’s en Rotary clubs en vergelijkbare organisaties
  • in Jemen gevestigde bedrijven
  • ziekenhuizen

De Stichting zal deze fondsenwervingsactiviteiten steunen door voorlichting te geven over het leven van gehandicapte kinderen in Jemen en het werk van het Al Eman Rehabilitation Instituut. Heeft u ideeën of wilt u helpen? Neemt u dan alstublieft contact met ons op via e-mail: gehandicaptkindjemen@gmail.com